Pentacademy

A Pentatrade Kft több, mint 27 éve foglalkozik vállalati és informatikai problémák megoldásával. Több száz vállalattal kerültünk kapcsolatba, piacképes tapasztalataink vannak a vállalatok belső működését illetően.

Munkánk célja, hogy a tudásunkat és tapasztalatainkat felhasználva segítsük a cégeket abban, hogy vállalkozásukban sikeresek legyenek. Tesszük ezt a tanácsadási tevékenység és az informatikai megoldások implementálása mellett különböző témájú, gyakorlatorientált képzések formájában is, ahol a mindennapokban alkalmazható eszközöket, megoldásokat igyekszünk bemutatni, oktatva támogatni elsajátításukat.

Képzéseink sikeresek, a résztvevők, az ott tanultak alapján hozzá adott értéket teremtve és az új elméleti és gyakorlati tudással gazdagodva folytatják munkájukat.

 • Kis létszámú csoportokban (max. 15 fő) tartjuk a képzéseket.

 • Anyagot biztosítunk.

 • A képzéseket vizsgával zárjuk, (így a résztvevők is képet kaphatnak arról, hogy milyen mértékben sikerült elsajátítani az ismeretanyagot.)

 • >Gyakorlati megoldásokat, esettanulmányokat mutatunk be.

 • Preferáljuk a munkahelytől távoli helyszíni képzést, hogy a résztvevők teljes figyelmükkel az előadások témájára koncentrálhassanak. Ám partneri igény esetén rugalmasan kezeljük az oktatás helyszínét.

Tanúsítványt adó képzéseink

Képzés célja:

Az üzleti intelligenciával kapcsolatos összefoglaló tudás átadása az elméleti és gyakorlati tudás egységében. Kiemelten a döntéselőkészítésben résztvevő, gazdasági elemzéssel foglakozó szakemberek munkáját támogató új ismereteket elsajátítására kínálunk lehetőséget.

A képzési program célcsoportja:

A vállalati menedzsment azon tagjai, akik üzleti intelligencia rendszer bevezetésén gondolkodnak. Vezetőknek, akik megérzéseiket tényeken alapuló valós idejű elemzésekkel szeretnék támogatni. Azok, akik nem elégedettek a vállalati kontrolling sebességével, időszerűségével vagy elemzési képességeivel. Azok, akik adatok elemzése révén szeretnének további értéket előteremteni a meglévő rendszereikből. IT vezetők, akik aktívan részt vesznek a vállalti folyamatok kialakításában/változtatásában, vagy tudásukat bővítenék az üzleti intelligencia területén. Azon szervezetek vezetőinek, amik a különböző auditok előtt állnak és szeretnének egy olyan rendszert, amely a szükséges adatokat képes biztosítani.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzésben résztvevő megismeri

 • az információs rendszerek és az Üzleti Intelligencia rendszerek vállalati szerepét.
 • a vállalati működés kereszt funkcionális folyamat szemléletű megközelítését.
 • a BI elemeit, alapfoglámait és a szervezetben betöltött helyét.
 • az üzleti információk leképzésének lehetőségeit a multi-dimenzionális rendszerekben.
 • a BI architektúrákat és kiépítésük lehetőségeit a vállalati környezetben.
 • az adatbegyűjtő eszközök használatát.
 • az üzleti intelligencia rendszerek vállalati kialakításához szükséges adatbányász és adatoptimalizálás eljárásait.
 • az üzleti intelligencia szoftvereket.
 • az üzleti intelligencia vállalati bevezetését célzó BI projektek kompetencia kérdéskörét.
 • az üzleti intelligencia rendszerek vállalati bevezetését célzó BI projektek legjobb gyakorlatait. az üzleti intelligencia rendszerek vállalati bevezetését célzó BI projektek eredményességének mérési módszereit.

A programba való bekapcsolódás feltételei:

 • Iskolai végzettség: oktatási intézményben megszerzett középfokúfokú végzettségi szintet igazoló bizonyítvány.
 • Szakmai végzettségben előny a közgazdasági és/vagy gazdasági informatikus szakmai előképzettség.
 • Szakmai gyakorlat: legalább 2 év gyakorlati idő az üzleti rendszerek működtetése területén.
 • Előzetes tudás mérése.

Részvétel feltételei:

 • Részvétel követésének módja: tanfolyami napló és az aláírandó jelenléti ívek.
 • Megengedett hiányzás: az összes óraszám 10%-a.
 • Tervezett képzési idő: elméleti órák száma: 17 óra, gyakorlati órák száma: 39 óra.

Tananyagegységek:

 • Üzleti intelligencia megalapozása
 • Üzleti intelligencia tanácsadási projekt megvalósítása

Képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a folyamatszemlélettel kapcsolatos legfőbb fogalmakat és nyelvezetet, ismerjék meg a folyamatszemlélet kialakulásának legfőbb lépéseit, és értsék meg a folyamatszemléletben vezetett vállalatok piaci előnyeit és a vevői értékteremtés alapjait.

A képzési program célcsoportja:

A vállalati menedzsment tagjai, illetve az egyes szervezeteknél a folyamatirányításért felelős munkatársak.

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

A képzésben résztvevő megismeri és elsajátítja

 • a vállalati folyamat fogalmát
 • a hagyományos funkcionális és folyamat orientált vállalatok közti különbséget
 • a kereszt funkcionális működés és a vevői értékteremét közötti összefüggéseket
 • a folyamatmodellezés alkalmazásának lehetőségeit
 • a folyamatfeltérképezés technikáját és lehetséges eszközök használatát
 • a folyamatfejlesztés lehetőségeit
 • a folyamatfejlesztés technikáit
 • a folyamatfejlesztő módszereket és technikákat

A programba való bekapcsolódás feltételei:

 • Iskolai végzettség: oktatási intézményben megszerzett középfokú végzettségi szintet igazoló bizonyítvány.
 • Szakmai végzettség: gazdasági és/vagy informatikai középfokú végzettség.
 • Szakmai gyakorlat: legalább 2 év szakmai tapasztalat szükséges üzleti folyamatok irányítása területen.
 • Előzetes tudás mérése.

Részvétel feltételei:

 • Részvétel követelésének módja: tanfolyami napló és a képzési alkalmanként aláírandó jelenléti ív.
 • Megengedett hiányzás: az összes óraszám 10%-a.
 • Tervezett képzési idő: elméleti órák száma: 8 óra, gyakorlati órák száma: 32 óra.

Tananyagegységek:

 • Folyamatszemélet alapjai
 • Folyamatszemlélet gyakorlata
 • Folyamatfejlesztés

BI – Üzleti Intelligencia

Turbulens és komplex piaci környezetben dolgozó vállalati vezetők mondják, hogy az adat a XXI. század olaja.

Hogyan tudom a rendelkezésemre álló nagy mennyiségű és áttekinthetetlen adathalmazból a tényalapú döntésekhez szükséges tudást kinyerni?

Erre a kérdésre ad választ képzésünk, ahol megismerik a BI technológiákat, módszertanokat és a folyamatmenedzsment eszközöket.

Folyamatszemlélet

Tudjuk, hogy a vevőt nem érdekli, hogy a vállalaton belül az egyes funkciók milyen jól végezték a munkájukat. Őt a folyamat és annak mindig ugyanazt a minőséget nyújtó eredménye érdekli.
Minden üzleti folyamat célja az értékteremtés. Az automatizáláshoz, a teljesítmény javításához szükség van a folyamatok ismeretére.
A működés fejlesztés érdekében a folyamatokat is fejleszteni és standardizálni kell. Az ehhez szükséges ismereteket sajátíthatja el ezen a képzésen.

Amennyiben érdekli Önt vagy cégét a hivatalos képesítést adó képzésünk valamelyike, vegye fel velünk a kapcsolatot!

  Válasszon a képzéseink közül!
  BI - Üzleti IntelligenciaFolyamatszemlélet